Tryskání neboli pískování je technologický postup opracování povrchu nejrůznějších druhů materiálů proudem abrazivních částic. Volbou abrazivních materiálů lze ovlivnit výslednou zrnitost povrchu.

Co lze pískovat:

  • ocel (uprava povrchu před lakováním, odstranění rzi případně starých nátěrů)
  • lehké slitiny (leštění, sjednocení povrchu, matnění)
  • dřevo (čištění, odstranění starých nátěrů, zvýraznění kresby dřeva)
  • kámen (čištění povrchu)
  • beton (čištění povrchu)

Naše firma disponuje mobilním tryskacím zařízemím Razor. Lze tedy tryskat zařízení umístěné u zákazníka.